Ministarstvo Unutrašnjih Poslova je promovisalo bazu podataka za prirodne katastrofe

više

Vesti

Ministar Hyseni je izjavio saučešće porodici ubijenog oficira

Ministar Unutrašnjih Poslova Gdin. Skender Hyseni, putem pisma saučešća, u ime Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Kosova je izrazio iskreno saučešće porodici policajca ubijenog danas, pokojnog Šemsi Gašija.više

Saopštenje za javnost

Ministar Unutrašnjih Poslova Gdin. Skender Hyseni, je pozdravio i čestitao Kosovsku Policiju i EULEKS Policiju na uspešno sprovođenje dve operacije, hapšje dve organizovane kriminalne grupe koje su uključene u dva odvojena slučaja.više

Na Kosovu je održana "Vežba na Stolu za podršku države domaćina "

Konzorcijum sastavljen od strane Slovenske Uprave za civilnu zaštitu i olakšica za katastrofe (ACPDR), hrvatsko odeljenja za civilnu zaštitu i spašavanje (NPDR), Savezne agencija Nemačke za tehničku olakšicama (THE), Švedska agencija za vanredne civilne situacije (MSB), Italijansko Odeljenja za Civilnu zaštita i Međunarodni Konsultantske sinergije, od novembra 2013 godine sprovodi program EU za jačanje saradnje u oblasti civilne zaštite u zemljama Zapadnog Balkana i Turske, odnosno Program IPA II za Civilu zaštita.više

Ministar Hyseni se sastao sa Francuskim Ministrom Unutrašnjih Poslova u Parizu

Ministar Unutrašnjih Poslova Republike Kosovo, Gdin. Skender Hyseni je dočekan i razvio je i veoma dug sastanak sa važnim sadržaj sa Ministrom Unutrašnjih Poslova Republike Francuske, Gdin Bernard Cazeneuve.više

Ministar Unutrašnjih Poslova Skender Hyseni će službeno posetiti Francusku na dvodnevnu posetu

Ministar Unutrašnjih Poslova Republike Kosova, Gdin. Skender Hyseni c´e ostati u dvodnevnoj poseti u Republici Francuskoj. Tokom današnjeg boravka u Francuskoj, Ministar Hyseni je docekan od strane svog francuskog homologa Gdin. Bernard Cazeneueve. Takode danas, Ministar Hyseni c´e se sastati sa poslanikom Gda. Gosselin Fleuy, predsedavajuc´a za grupe prijateljstva "Francuska - Kosovo", narodne skupštine i zamenika clanova prijateljske grupe. Takode, ministar Hyseni c´e se sastati i sa Direktorom za kontinentalnu Evropu, Gdin. Eric Fournier i odgovornog za Balkan, Gdin. Guillaume Rousson.više