Zamenik Ministra Zeka se sastao sa Direktorom Odseka za Javnu Bezbednost OEBS-a, Dimitrii Pankratov

više

Vesti

Ministar Rexhepi je održao sastanak sa šefom EULEX-a, Bernd Borchardt

Ministar Unutrašnjih Poslova, Bajram Rexhepi je docekao Šefa EULEX-a na Kosovu, Bernd Borchardt-a.više

Počeo je trening “Škola Policijskog Osoblja i Komande”

U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB), počela je deseto nedeljna obuka "Škola policijskog osoblja i komande", gde će prisustvovati 42 visokih Policijskih činovnika iz svih zemalja regiona.više

U Prizrenu je počeo naučni simpozijum "Dani nauke Sudske medicine Kosovo - Turska"

Naucni simpozijum "Dani nauke Sudske medicine Kosovo - Turska", koja je rezultat saradnje izmedu Turske Forenzickepolicije, Univerziteta Ankara – Naucni Institut za sudsku medicinu i Kosovsku Agenciju za Sudsku Medicinu (KASM), se održava u Prizrenu.više

Prijemniispit je održan u Kosovskoj Akademijiza Javnu Bezbednost

Oko 200 službenika iz agencije za javnu bezbednost su polagali ispit za akademsku godinu 2014/2015, na Fakultetu za Javnu Bezbednost, koji je deo Kosovske Akademije za Javnu Bezbednost (KAJB).više