Građani Kosova će biti obavešteni putem SMS-a ili e-maila za primanje lične karte ili pasoša

više

Vesti

Ministar Unutrašnjih Poslova Bajram Rexhepi je dočekao delegaciju UNDP-a

Ministar Unutrašnjih Poslova, gdin. Bajram Rexhepi je dočekao delegaciju UNDP koju je predvodio gdin. Luqman Patel, ekspert UNDP o sprečavanju sukoba i radikalizma.više

Obeležen je Evropski dan protiv trgovine ljudima

Na ceremoniji koja je održana danas se obeležio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima. Na ovoj manifestaciji su prisustvovali svi nacionalni i međunarodni akteri, koji su angažovani u borbi protiv trgovine ljudima, posebno dece, mladima i ženama koje su žrtve ili potencijalne žrtve seksualne eksploatacije, rada i prosjačenja.više

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova je potpisalo Memorandum o Razumevanju sa vlastima civilnog vazduhoplovstva Republike Albanije

Ministarstvo Unutrašnjih Poslova, preko Odeljenja za Javnu Bezbednost i Civilnog Vazduhoplovstva Republike Albanije potpisali su Memorandum o Razumijevanju u oblasti bezbednosti civilnog vazduhoplovstva.više

Otvorio se Fakultet za Javnu Bezbednost u okviru Akademije za Javnu Bezbednost

U Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost, danas će 69 pripadnika javne bezbednosti, studijskog programa Bachelor u oblasti bezbednosti, moći da prisustvuju nakon početka nove akademske godine na Fakultetu za Javnu Bezbednost.više